Matka bohů (Kybelé) s koláčem ve své pravici a tympanem v levici. Archeologické muzeum v Píreu.
pirm702b.jpg
Jméno: pirm702b Autor: zk