Eleúsis, Archeologické muzeum 1 - Lapidárium u vstupu; plány a modely Eleúsiny
081128 elem601 elem170 elem171 081170
thn_081128.jpg thn_elem601.jpg thn_elem170.jpg thn_elem171.jpg thn_081170.jpg
Volné pro nekomerční použití