Attika (Attica), včetně Athén a blízkých ostrovů !!!!
10Ath/folder.png Athény (Athens, Athenai), včetně muzejí !!!
Athény (Athénai), centrum Attiky. V klasické době nejvýznamnější město Řecka, v nové době hlavní město státu.
Národní archeol. museum; obě agory, včetně musea; Akropole a okolí; Goulandrisovo Museum Kykladského umění; Byzntské museum; novodobé Athény.
(Alba v přestavbě. Nové fotky z r. 2008 se sice už taky ukazují, ale ne všechny jsou už upravené a popsané.)
20Pir/folder.png Pireus
Pireus, athénský přístav.
(Provizorně.)
21PirM/folder.png Pireus (Peiraios, Pireo), Arch. muzeum
Archeologické muzeum v Píreu.
30Ele/folder.png Eleúsis (Eleusis, Eleusina) !
Eleúsis, mysterijní místo u Athén. Rozčleněno do alb podle částí areálu.
33EleM/folder.png Eleúsis, Arch. muzeum !
Archeologické muzeum v Eleúsině.
Dál je rozčleněno podle místností, nikoliv chronologicky.
40Bra/folder.png Braurón (Vraone)
Braurón (Vraone). Artemísion blízko východního pobřeží Attiky.
Chrám; oltářní plošina; stoa; ubytovna pro malá děvčátka z lepší athénské společnosti, která zde byla na vychování a k poctě Artemidě; hrob Ífigenie. (Podoby některých děčátek byly vysochány v pozdní klasice a jsou v místním a v athénském arch. museu, zatímco na starších místních vázových malbách jsou spíš dospělejší dívky a ženy.)
41BraM/folder.png Braurón, Arch. muzeum
Archeologické muzeum v Braurónu (Vraone). Věci z Artemísia, od archaické doby do konce antiky; včetně kultovních scén.
50Sun/folder.png Sounion (Súnion)
Mys Sounion (Súnion), nejjižnější výbežek Attiky s Poseidónovým chrámem z rané klasické doby. Na nejjižnějším mysu Atiky má vládce moří chrám, který střeží vjezd do Saronského zálivu. Athénské vršky jsou odtud vidět (60 km po silnici) a ve staré době fungovala signalizace hlavně v opačném směru.
V okolí je pěkný koupání a výtečný camping Bacchus (Vakchos), tedy Dionýsův, jenž ovšem s Poseidónem zrovna nevycházel.
60Aig/folder.png Aigina (Egina)
Aigina (Ejina, Kozí ostrov), ostrov v Saronském zálivu, s chrámem Afáie - nejzachovalejší archaický chrám v Řecku.
62AiginaExt/folder.png Nálezy z Aigíny mimo místní muzeum
Muzeum na Aigíně nafotografováno nemám, tak aspoň pár věcí ložených v Athénách, Berlíně a Paříži.
90AttikaExt/folder.png Věci z Attiky vystavené mimo Řecko
Nálezy a výrobky z Attiky, umístěné v muzejích mimo Řecko.
Volné pro nekomerční použití