Apollónův chrám v raně dórském řádu, kolem -550.
kori425.jpg
Jméno: kori425 Autor: zk