Apollónův chrám v raně dórském řádu, kolem -550.
kori421.jpg
Jméno: kori421 Autor: zk