Apollónův chrám v raně dórském řádu, kolem -550.
kori504.jpg
Jméno: kori504 Autor: zk