Poslední stoupání k vrcholu Akrokorintu, k Afrodítinu chrámu. Celou tuhle horu dostal Hélios, zatímco přímoří Poseidóni - tak prý totiž rozřešili svůj spor o Korint - avšak Hélios daroval horu Afrodítě. (viz Pausaniás II, 2)
kora411.jpg
Jméno: kora411