Od Afrodítina chrámu na Akrokorintu je vidět Isthmos (Šíje - se stejnojmenným městem) jako na mapě: Vlevo Iónské moře, vpravo Egejské. Už od staré doby bylo činěno mnoho pokusů o prokopání průplavu, ale marně: "Kdo se pokusil učinit s Peloponnésu ostrov, ustal dřív, než prokopal Isthmos... Knidským to zakázala Pýthie." (Pausaniás II, 1). Ve městě Isthmos bývaly Isthmijské hry, na kterých prý Platón zamlada získal druhé místo v běhu.
kora402.jpg
Jméno: kora402