"Átreova pokladnice", kterou Schliemann takhle pojmenoval, je ovšem hrobka ze starší doby než Átreova, byť taky z bronzu. Základem omylu je možná Pausaniás II, 16: "Podzemní cely Átrea a jeho potomků, kde byly jejich poklady." Celý ten pahorek je umělá stavba - nepravá klenba: zevnitř kámen, na něm země.. (Ty šutry mají na vejšku tak 80 cm každej.)
Myke27.jpg
Jméno: Myke27 Autor: zk