Pohled od hrobky na trosky Mykén (menší pahorek vlevo). Byly zruinovány už koncem bronzu (-12. st.), ale poslední zkázu (-5. st.) popisuje Pausániás II, 16: "Mykény vyvrátili Argejští ze žárlivosti. Když totiž za výpravy Médů (Peršanů) zachovali Argejští klid, Mykénští poslali do Thermopyl 80 mužů, kteří se s Lakedaimoňany zúčastnili boje. Tento slavný čin jim přinesl záhubu, neboť popudil Argejské."
Myke26.jpg
Jméno: Myke26 Autor: zk