M. Ventris v Mykénách (rozluštil liněární písmo B jako achájskou řečtinu), +1954, vystavovaná fotografie. Museum v Mykénách.
mykm459x.jpg
Jméno: mykm459x Autor: Hanka