Vpředu řecké lázně, vzadu propylaje a gymnasion (nahárna) z -3. st., kde se ještě v Pausániově době čile cvičilo. Uvnitř přečnívá později postavené římské odeion. Za ním nově postavený roh chrámu Hygie. Stav roku 2009.
091087.jpg
Jméno: 091087