Od Asklépiova oltáře k jeho chrámu, v pozadí vlevo tholos, vpravo koimotérion. "Pýthie odpověděla (Arkaďanům): 'Ty jsi, Asklépie, všem smrtelným k radosti vzešel, zrozen Flégeovou dcerou, jež se mnou (s Apollónem) se spojila v lásce, spanilou Korónis, tam v útesech epidaurských'" - Pausaniás II, 26. Asklépios se narodil v Epidauru.
091115.jpg
Jméno: 091115