Hlavní propylaje Asklépiova okrsku, kolem -300. Pohled ze zbytků stavby ve směru původních poutí, směrem k Asklépiovým svatyním. V celém okrsku se nesmělo rodit ani umírat, "podobně jako na Délu", jak praví Pausaniás. K takovým účelům byla v pozdní antice zřízena zvláštní budova, takže ženy už pak nemusely rodit v okolní krajině.
091130.jpg
Jméno: 091130