Chirurgické nástroje hrozivého vzhledu, jejich výskyt poněkud koliduje s podáním o Asklépiovcích a s Hippokratovou přísahou. Archeologické muzeum v Epidauru.
091142.jpg
Jméno: 091142