Za svatyní Apollóna jménem Pomocník se rozprostírá takzvané Kótilion, Afrodité na Kótilu. Byl jí zřízen chrám, který už nemá střechu, a sochu." - Pausaniás VIII, 40.
Basa28.jpg
Jméno: Basa28