"Na hoře Kótilion je pramen a ten, kdo napsal, že z něho počíná svůj tok řeka Lymax, napsal tak, ačkoliv sám to nespatřil a neslyšel o tom od člověka, který to viděl. Přesvědčil jsem se o obojím. ... Pramen na Kótiliu je nedostačující, vždyť se vytrácí v blízkosti." - Pausaniás VIII, 40 (česky: Praha 1974, str. 157, II. dílu).
Basa33.jpg
Jméno: Basa33