Hlavní chod do chrámu. Lykosoura. "Démétér nese v pravici pochodeň, druhou rukou objímá Despoinu. Despoina má žezlo, na kolenou pak má skříňku, tzv. kisté, skříňku drží pravicí. Po jedné straně trůnu stojí vedle Démétry Artemis zahalená jelení koží, na plecích toulec, v rakách pak má v jedné pochodeň, v druhé dva hady.... Že pak je Artemis dcera Démétřina (tedy sestra Persefony), nikoli Létina, poučil řeky podle egyptské báje Aischylos, syn Euforiónův."
Lyko03.jpg
Jméno: Lyko03