Něco významného v Lykosúře. "Lykosúra je nejstarší ze všech měst, kolik jich země ukázala na pevnině i na ostrovech. Ji slunce spatřilo jako první. A podle ní se ostatní lidé naučili stavět města" (VIII, 37). Pausaniova chronologie se zde stává svéráznou, ač jinde bývá v datacích kritičtější.
Lyko21.jpg
Jméno: Lyko21