Plochý vrchol hory (sand 1600 m ?). "Hora Lykaion poskytuje kromě jiných pozoruhodnotstí zejména toto: je v ní posátný okrsek Dia Lykaia, kam není člověku dovoleno vkročit. Kdyby někdo přece překročil zákon, nedožije se více než jednoho roku... V době, kdy Slunce na nebi vchází do znamení Raka, také v Syéně u Aithipie nevydávají ani stromy ani živí tvorové stín. Posvátný okrsek na Lykaiu má tedy totéž, pokuid jde o stín, ale ustavičně a po všechna období." (Paus. VIII, 37)
Lyka07.jpg
Jméno: Lyka07 Autor: zk