"Lykáón přinášel k oltáři Dia Lykaia lidské mládě, obětoval je a krví zkrápěl oltář, při oběti prý se však proměnil z člověka ve vlka (lykos). Já sám věřím v tuto pověst, jednak ji vyprávějí Arkaďané od nepaměti, jednak se to zdá pravděpodobné. Tehdejší lidé byli přáteli bohů a účastníky jejich hostin pro svou spravedlnost a zbožnost..." (Pausaniás VIII, 2).
Lyka11.jpg
Jméno: Lyka11