I při pokračující albanizaci jednotky a bez vlastního stínu vyžaduje novoplatonik pravidelnou stravu. "Při každoroční slavnosti Apollóna Epikúra obětují nejprve na agoře (v Lykosúře) vepře k jeho poctě a odtud dopravují ihned oběť do svatyně Apollóna Parrhajského (na Lykaion) ve slavném průvodě za zvuku píšťal... Tak se to má podle jejich názoru vykonávat." (Pausaniás VIII, 38)
Lyka12.jpg
Jméno: Lyka12