Astrometrický a výpočetní přístroj pro navigační účely, z let -150 až -80, bronz. Nár. arch. museum v Athénách, X 15087. Viz www.antikythera-mechanism.gr. Nalezeno ve vraku u Antikythéry, vyrobeno možná v Athénách. Třetí fragment. Slavné jako "The mechanism of Antikythera", neboť obsahuje spoustu koleček, kterými analogově přesně počítá pozice Slunce a Luny.
102797.jpg
Jméno: 102797 Autor: zk