Peloponnés !!
10Kor/folder.png Korint (Korinthos) !
Korint (Korinthos). Místo jatkózních tragédií, chrámové prostituce, luxusní keramiky, voňavek, přepychu a uvolněných mravů. Fotky z r. 2004.
20Arg/folder.png Argos
Jen část z památek Argu, nyní dost průmyslového. Blízko je Tíryns a pak Mykény.
Jen divadlo a žalostné torzo archaického chrámu.
21ArgM/folder.png Argos, Archeologické muzeum
Malé muzeum s příjemnou archaickou částí.
25Tir/folder.png Tíryns
Ohromná pevnost z doby bronzové ("Héraklův hrad", nejmasívnější evropská pevnost bronzové doby) s palácem. Blízko Argu, po cesté do Mykén.
(Doladit fotky.)
30Myk/folder.png Mykény (Mykénai) !
Nejvýznamnější řecké (achájské) centrum doby bronzové. Na jejím konci se zde dějí mimořádně jatkózní tragédie. Výhled z akropole vnuká představu vlády nad světem.
Fotky z let 2000 až 2009.
40Epi/folder.png Epidaury (Epidauria) !
Na Peloponésu jsou nejméně tři Epidaury, tak po 20 km od sebe (a tak je to v Řecku se vším):
V jednom se sešel novodobý řecký parlament, když zakládal nový stát (+19. st.).
Ve druhém je veliké divadlo, Asklépiův okrsek a musem (Epidauros-Theatro, Asklepio, Ligouria).
Tento třetí se jmenuje "Starý" (Palea Epidauros)) a má dorbý kemp.
Mezi nimi je ves Arkadiko a u ní most z mykénské doby.
Fotky z let 2000 až 2009.
50Nem/folder.png Nemea
Místo panhellénských her s Diovým chrámem. Tady Héraklés přemohl strašného nemejského lva.
Tady se pod patronátem Argu pořádaly hry - buď na památku Diovy pomoci Hérakleovu boji nebo na památku nemejského maličkého prince Ofeltea (Ofelta), kterého tady zabilo hadí uštknutí. (Hadi tu jsou i dnes, na plotě u muze visela větší stažená hadí kůžička - a ani přítomným znalcům nebylo jasné, z čeho.)
jinak ovšem zdejší kraj oplývá skvělým nemejským červeným, zvlště "Lví" a Agriotikos. nedaleko je teď taky kosmické středisko.
Fotky z let 2000 a 2004.
51NemM/folder.png Nemea, Archeologické muzezum
Hojná dobra bronzová, včetně zlatých pokladů. Věci z kultu maličkého héroa Ofeltea.
60Nau/folder.png Nauplion !
Pěkné město na Peloponésu. Bývalo tady i dobré Archeologické muzeum, hlavně s mykénskými nálezy, ale teď (stav r. 2000) je zavřené a většina věcí z něho je k vidění v novém muzeu přímo v Mykénách, aspoˇm pokud jde o bronzovou dobu. Exponáty rozdělujeme chronologicky.
70Oly/folder.png Olympie !
80Ark/folder.png Arkádie !
Arkádie, horský Hermův kraj.
Máme tady: mysterijní místa, posvátné horské vrcholy, Hermova zjevení, jeskyni Hermova narození...
Fotky z let 2000 a 2004.
V muzejích v Megolopoli a Tripoli se nesmí fotografovat, v Lykosúře je měli zrovna zavřené.
90PelopE/folder.png Nálezy z Peloponésu uložené mimo Peloponés
Věci z Peloponésu (většinou z okolí Sparty) vystavené v Athénách a v Berlíně.
95Antikyth/folder.png Kythéra a Antikythéra - nálezy uložené jinde
Menší ostrovy jižně od Peloponésu, na kterých jsem bohužel nikdy nebyl.
Tak aspoň pár nálezů uložených jinde, včetně slavného "Mechanismu od Antikythéry".
Volné pro nekomerční použití