Raná doba bronzová: Idoly a nádoby z Keru
111797 119883 143186 143185 143187
thn_111797.jpg thn_119883.jpg thn_143186.jpg thn_143185.jpg thn_143187.jpg
143188 110039 110041 143232 110044
thn_143188.jpg thn_110039.jpg thn_110041.jpg thn_143232.jpg thn_110044.jpg
143214 143216 143218 110043 143221
thn_143214.jpg thn_143216.jpg thn_143218.jpg thn_110043.jpg thn_143221.jpg
143224 143222 143220 143206 143207
thn_143224.jpg thn_143222.jpg thn_143220.jpg thn_143206.jpg thn_143207.jpg
143208 143209 143210 143231 110049
thn_143208.jpg thn_143209.jpg thn_143210.jpg thn_143231.jpg thn_110049.jpg
110047 110048 110050 143213 110051
thn_110047.jpg thn_110048.jpg thn_110050.jpg thn_143213.jpg thn_110051.jpg
143212 110052 143226 143227
thn_143212.jpg thn_110052.jpg thn_143226.jpg thn_143227.jpg
Volné pro nekomerční použití