Raná doba bronzová: Idoly a nádoby z Koufonisií
143234 110028 119876 119878 119875
thn_143234.jpg thn_110028.jpg thn_119876.jpg thn_119878.jpg thn_119875.jpg
119879 119880 119874 143178 119881
thn_119879.jpg thn_119880.jpg thn_119874.jpg thn_143178.jpg thn_119881.jpg
143235 110034 110064 143191 110033
thn_143235.jpg thn_110034.jpg thn_110064.jpg thn_143191.jpg thn_110033.jpg
110036 110031 143189 110032 110035
thn_110036.jpg thn_110031.jpg thn_143189.jpg thn_110032.jpg thn_110035.jpg
110037 111811 111817 111820 143195
thn_110037.jpg thn_111811.jpg thn_111817.jpg thn_111820.jpg thn_143195.jpg
143193
thn_143193.jpg
Volné pro nekomerční použití