Zbytky Dionýsova chrámu od obvodové zdi posvátného okrsku. Yria, Naxos.
101968.jpg
Jméno: 101968 Autor: zk