Hlavní sál místního muzea Démétria v Gyroulas u Sangri, Naxos. Pohled vpravo od vchodu. Specifické stavební články z Lygdamova Démétria v Gyroulas u Sangri, Naxos, -530. Byl to celomramorový chrám. Střecha stála na nestejně vysokých sloupech, které šly až šikmou střechu. Sloupy jsou přibližně v dórském řádu, leč s iónským vlivem - a typ stavby je specificky naxijský. Podobně asi byl stavěný i Dům Naxijských na Délu a Stoa Naxijských tamtéž.
091557.jpg
Jméno: 091557 Autor: zk