Dionýsova loď v blízkosti Apollónova chrámu na ostrůvku Palatia u Chóry Naxijských.
091522.jpg
Jméno: 091522