Velký obřadní kernos - obětní nádoba. Většinou to jsou malé keramické nádobky, někdy sdružené do skupinek nebo v kruhu. Tenhle je ovšem veliký a mramorový.
0501177.jpg
Jméno: 0501177