Rhodos byl od pozdího bronzu až do turecké okupace (r. +1522) námořní velmocí. Z antického přístavu je teď jachetní přístav Mandraki. Od +15. st. jej chrání pevnůstka sv. Mikuláše (Ag. Nikolaos), patrona námořníků, ztroskotanců a veřejných domů (tedy vykupování zajatkyň z nich).
rhod14.jpg
Jméno: rhod14