Helénistické reliéfy ve skále akropole: Loď, kolem r. -180. Obyvatelé Lindu byli proslulí námořníci od -7. do +17. st. proslulí námořníci.
lind26.jpg
Jméno: lind26