Antická akropole byla přestavěna na byzantskou pevnost, v +15. st. to byl jeden z opěrných bodů Johanitů ve východním Mediteránu, pak zase opěrný bod Turků.
lind13.jpg
Jméno: lind13