Pozdně středověké (+15. st.) johanitské opevnění na byzantských základech, s antickými sloupky a Živým Měřítkem.
lind17.jpg
Jméno: lind17