Když se rozkoukáme, tak vidíme zbytky starého světa až do renesance.
lind19.jpg
Jméno: lind19