Rhodos !
10Rhod/folder.png Rhodos, město antické i současné
Rhodos, město (a úžasný pension Aleka). Od klasické antiky po turecké obsazení bývalo toto město větší než dneska. Vzniklo spojením několika starších okolních dórských měst (Iálýsos, Kameiros, Knidos), která ovšem mají achájské a snad i krétské kořeny až v době bronzu.
20RodM1/folder.png Rdhodos, Arch. muzeum - 1
Archeologické muzeum na Rhodu: Od vstupu do konce archaické doby.
30RodM2/folder.png Rdhodos, Arch. muzeum - 2
Archeologické muzeum na Rhodu: Od klasické doby do středověku.
40RodMM/folder.png Rhodos, Palác Velmistra Johanitů
Rhodos, Palác Velkého Magistra (To palati tú Megalú Magistrú), tedy Velmistra řádu Johanitů, který odtud od +14. st. do r. +1522 velel východnímu Středomoří, než se tu vylodil Sulejmán II. "Nádherný".
50Lin/folder.png Rhodos - Lindos, antické město
Lindos na jižním cípu Rhodu. Původně jedno z dórských měst na Rhodu (odkud dokonce založili předchůdkyni dnešní italské Neapole), pak řecké a byzantské námořní centrum, v pozdním středověku centrum rytířů Řádu svatého Jana, pak od 1523 turecké, v 20. st. chvíli italské a nakonec novořecké. Autobusové spojení do města Rhodu je dobré, je to necelých 60 km.
90RhoEx/folder.png Rhodos - Věci ze Rhodu vystavované jinde
Volné pro nekomerční použití