Divadlo ze směru od Přístavní třídy, tedy od Dolního města, stavby od hellénistické doby do konce antiky. Vlevo odbočuje jedna z hlavních ulic Dolního města, kterou je dnes dolní vstup pro turisty. Vzadu nahoře Androklův pahorek, kde stávala akropole archaického iónského Efesu. Vpravo od divadla nevidíme římskou vilovou čtvrť "Ve svahu", za kterou stoupá podél Androklova pahorku Horní město.
efdi10.jpg
Jméno: efdi10