Živé Měřítko všech věcí díky své neuvěřitelné živosti přečkává namáhavou dopravu, úplné zatmění, velké zemětřesení, nenáviděné památky, neobvyklé horko (dokonce i na místní poměry) i prudkou dyzentérii - a hoví si pod fíkovníkem vedle agory Dolního města.
efmd02.jpg
Jméno: efmd02