Pravoúhlá hippodamovská architektura Priény se stala vzorem hellénistických i moderních měst. Tady ale měla funkci v kontextu opěrných zdí v dost svislém terénu a souvisela i s lavicovitým přirozeným lomem místního kamene. Pak se to stavělo na plackách úplně bezdůvodně nebo z důvodů úplně jiných, než kvůli kterým se Priéně říkávalo "Krásná".
prie05.jpg
Jméno: prie05