Iónie (Iónia) !!
10Kla/folder.png Iónie - Kláros, Apollónův chrám s věštírnou
Severně od Efesu je věštírna Kláros, dá se tam jet dolmušem. V těsném okolí je taky Notion a kousek dál na sever je Kolofón.
20Ef/folder.png Iónie - Efesos !
Efes (nyní Selčuk), centrum staré Iónie.
Antické velkoměsto slavné chrámy, filosofií i formováním křesťanství. Prastaré město na západním pobřeží Malé Asie (= Iónie), kde se prolínají mnohá náboženství, od raného bronzu po islám. Tady byla ctěna Artemis Efeská (s mnoha rysy Velké Matky), která pak dala ikonografii mariánské úctě pravoslavných a katolických křesťanů (a dokonce muslimů). Tady vznikla křesťanská církev pavlovského typu a možná taky Janovo evangelium, každopádně tady ukazují jeho hrob (a taky hrob evangelisty Lukáše a mága Apollónia z Tyany).
40Pri/folder.png Iónie - Priéné
"Krásná Priéné", iónské město na strmém vršku, v okolí pramenů.
Jižně od Efesu, směrem na Milétos. Zachovaná je pozdně klasická a hlavně helénistická vrstva.
Archaická Priéné, ve které žil Biás, byla nejspíš kousek vedle.
50Mil/folder.png Iónie - Milétos
Milétos, antické velkoměsto, kde se v -6. století zrodila filosofie a přírodověda.
K vidění je většinou jenom římská vrstva. Kousek vedle je archaický Milétos Thalétův, Anaximandrův a Anaximenův - a zase kousek vedle (do trjúhelníku) je Milétos achájský, teda pozdní bronz. Dopravně špatně dostupné.
55MilEx/folder.png Iónie - Milétos - Věci vystavované mimo Iónii
V Milétu sice je malé místní muzeum, ale tyhle věci se vystavují v Evropě.
60Did/folder.png Iónie - Didyma, Apollónův chrám s věštírnou
V jižní Iónii (jižně od Mílétu) je kousek od moře slavné městečko Didyma (Didymoi) s velkolepým chrámem, zvaným Didymaion. Je zasvěcen Apollónovi a podle některých patří mezi nejvýznamnější věštírny a jim podobná posvátná místa starého světa. V Íonii samotné měl ovšem konkurenci v severnějším Kláru. Chrám je ovšem bezkonkurenční!
Z Milétu sem vedla skoro 20 km dlouhá svatá cesta, která ono bohaté a rozmařilé město spojovala s věčnou platností Osudu.
65DidEx/folder.png Iónie - Didyma - Věci vystavované mimo Iónii
V Didymai žádné místní muzeum není, tyhle věci jsou v Berlíně.
Volné pro nekomerční použití