Xanthos, velký obelisk z -4. století s pěkným lýkijským nápisem, ve kterém se lykijský vládce zavazuje ke kolaboraci s Peršany za to, že budou podporovat Apollónův kult.
2258.jpg
Jméno: 2258