Kappadokie !
01Kay/folder.png Kayseri
Kayseri, centrum novodobé Kappadokie. Není jasné, zda odpovídá antické Kaisareji Kappadocké, významnému centru raně byzantského křesťanství.
Kappadocie je kolébkou byzantské křesťanské věrouky a řeckého mnišství. Předtím to byl severní okraj mesopotámských říší, pak západní okraj Persie, východní okraj římského Imperia a nakonec východní okraj souvislého tureckého osídlení v dnešním Turecku. Je v nádherné krajině, ale zatím máme jen pár obrázků z města a z musea. Nekvalitní fotky z r. 1994, protože se horkem roztekl film.
02KayM/folder.png Archeologické muzeum v Kayseri
Archeologické muzeum v Kayseri. Provizorně.
Volné pro nekomerční použití