Věž raně středověké arabské univerzity v Charránu.
char02.jpg
Jméno: char02