Urfa (Edessa) a Chárán (Harran) !
10Euf/folder.png Eufrat
Veliká řeka Eufrat. Za ní začíná specifický jihovýchod nynějšího Turecka.
30Urf/folder.png Urfa, čili Edessa, "město rporoků", "žhavá perla pouště".
Urfa, přesněji Šanli Urfa ("Hrdinná Urfa"), kde Turci odrazili francouzskou ofenzívu ze Sýrie.
Dříve Edessa, politické a mystické centrum starého křesťanství, už tehdy multietnické (syrsky, řecky, arménsky), pak nejvýchodnější křižácká pevnost. Odtud pochází taky legenda o Kristově ikoně nenamalované lidskou rukou a možná i turínské plátno. Tady žil slavný gnóstik Bardessanés. Tady se psaly a překládaly gnóstické texty řecky, syrsky a arménsky.
Údajné rodiště Abrahámovo. Centrum asi už od neolitu.
35UrfM/folder.png Urfa, Archeologické muzeum
Jenom věci z lapidária.
40Har/folder.png Chárán (Harran)
Ruinovistě 50 km jižně od Urfy, 12 km před syrskou hranicí.
Podivná vesnice, křižácká katedrála, arabská univerzita, pradávné město, "dům Abrahámův"..
Ruiny velkého města v Syrské poušti. Toto je ten severnější ze dvou možných, identifikovatelných jako biblický Charrán.
Volné pro nekomerční použití