„Kovové a keramické předměty, které thrácká kněžka používala při svých kultovních úkonech", přelom letopočtu. Museum v Burgasu.
brgm13.jpg
Jméno: brgm13 Autor: zk