Římská noha, bronz, +200. Opravdu sem římská noha vstoupila, jak to mile popisuje dokonce i česká strojopisná verze místních musejních popisek (k půjčení u vchodu): „Na nápisu nalezeném v Burgasu, publikovaném Karlem Škorpilem: Za doby císaře Antoniji Pije (asi myslí Antonia Pia) na místě dnešního města vybudován burg... Později pevnost nazvána Pirgos ... V roce 161 bylo vybudováno mnoho burgů a presidií (pevnůstek římské posádky)." Museum v Burgasu.
brgm12.jpg
Jméno: brgm12 Autor: zk