Veliký oltář Héřina chrámu, poškozený při požáru za kartaginské invaze -406.
120735.jpg
Jméno: 120735 Autor: zk