Syrakúsy: Ortygiá, ostrov s antickými, židovskými a křesťanskými památkami, včetně akropole !
Apol/folder.png Archaický Apollónův chrám na Ortygii v Syrakúsách
Athe/folder.png Athénin chrám na Ortygii v Syrakúsách
mikve/folder.png Mikve
Židovská očišťovací lázeň v podzemí hotelu. V antice to byla řecká studna, silný podzemní pramen. Poslední úpravy jsou z 15. století.
ostat/folder.png Ostatní památky Ortýgie a život v ostrovním centru Syrakús
Jedna z četných Ortýgií (Křepelčí ostrov) je historickým centrem Syrakús, a to už před řeckou archaickou dobou.
hrad/folder.png Gotický hrad
Námořní pevnost na špičce ostrova.
Volné pro nekomerční použití