Berlin, Altes Museum !
00v/folder.png Altes Museum - výběr pro rychlou prohlídku
10br/folder.png Altes Museum 1 - Doba bronzová
Budova muzea a věci z doby bronzové, hlavně pár kykladských idolů.
20ageo/folder.png Altes Museum 2 - Geometrická epocha
Geometrická doba, většinou pozdní (-8. až - 7. st.).
21arc/folder.png Altes Museum 3 - Archaická doba
Archaické drobné bronzy, sochy, malby na keramice.
30ch/folder.png Altes Museum 4 - Hermovské a choulostivé vázy
Malba na kermice z řecké jižní Itálie přelomu archaické a klasické doby:
Hermovské vázy, Dionýsiaka, Homoerotické scény.
40kla/folder.png Altes Museum 5 - Klasická doba
Klasické vázové malby a reliéfy.
50po/folder.png Altes Museum 6 - Hellénistická a římská doba
Hellénistická a římská doba: Eurípidés, Platón, potentáti a jejich milenci...
Volné pro nekomerční použití