Kykladská sbírka Ashmolean muzea v Oxfordu !
neolit/folder.png Kykladský a okolní neolit
5300 až 3200 před n. l.
ECI/folder.png Začátek kykladské rané doby bronzové
3200 až 2800 před n. l. (EC I)
ECII/folder.png Vrchol kykladské rané doby bronzové
2800 až 2300 před n. l. (EC II)
ECIII/folder.png Závěr kykladské rané doby bronzové
2300 až 2100 před n. l. (EC III)
MCLC/folder.png Kykladská střední a pozdní doba bronzové
Ve střední době bronzové na Kykladách (MC, 2100 až 1600 před n. l.) je původní kykladská kultura překrývána vlivem Kréty.
Památky pozdní doby bronzové na Kykladách (LC) jsou většinou od osadníků mykénské civilizace.
Volné pro nekomerční použití